Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Cô thần
Thai phụ Phá toái
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Đà la
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
35
Thê (THÂN)
(M) Thiên lương
 
Tam thai Thiên riêu
Thiên hỷ  
Thiên y  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
25
Huynh Đệ
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Ân quang Quan phù
Thiên quý Quan phủ
Long trì Kình dương
Phượng cát Thai
Giải thần  
Hoa cái  
   
15
Mệnh
 
 
Bát tọa Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
5
Tài Bạch
(H) Cự môn
 
Thiêu dương Thiên la
Thanh long Thiên không
  Mộc dục
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
45
Mùi Thân Dậu Tuất
  Vu Quang Linh

Sinh lúc 22:30
Chủ Nhật ngày 16 tháng 8 năm 1987
Giờ Hợi ngày 22 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phụ Mẫu
 
 
Tả phù Thiên hư
Thiên việt Linh tinh
Thiên thọ Tuế phá
Văn tinh Đẩu quân
  Đại hao
  Mộ
  Thiên Sát
115
Tật Ách TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn khúc Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Quan đái
   
   
55
Phúc Đức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Long Đức Địa võng
Hoá quyền Hỏa tinh
  Bênh phù
  Tử
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
105
Thiên Di TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên quan Thiên hình
Quan sách Trực phù
Tướng quân  
Lâm quan  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
65
Nô Bộc
(B) Thiên phủ
 
Phong cáo Thiên thương
Thiên giải Quả tú
Tấu thư Điếu khách
Đế vượng  
   
   
   
75
Quan Lộc
(H) Thái dương
 
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Suy
Hồng loan Địa không
Địa giải  
Phúc đức  
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn xương Bạch hổ
Thiên khôi Bệnh
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vu Quang Linh