Phụ Mẫu
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Trường sinh Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
   
   
115
Phúc Đức
 
 
Ân quang Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Thiên trù Thiên Sát
Dưỡng  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Thiên việt Phục binh
Địa giải Thai
Thiếu âm Nguyệt Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
   
   
95
Quan Lộc
 
 
Thiên quý Linh tinh
Long trì Quan phù
Thiên tài Đại hao
Văn tinh Tuyệt
Thiên giải  
   
   
   
85
Mệnh
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tả phù Thiên la
Thai phụ Hỏa tinh
Thiên thọ Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Mộc dục
  Hoá kỵ
   
   
5
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Vaio

Sinh lúc 19:20
Thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 1988
Giờ Tuất ngày 8 tháng 1 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Thiên hình
  Tử phù
  Bênh phù
  Mộ
  Địa kiếp
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
75
Huynh Đệ
(H) Thiên tướng
 
Bát tọa Trực phù
Thiên quan Quan đái
Thiên Phúc Lưu Thiên Hư
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
15
Thiên Di TUẦN
 
 
Hữu bật Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Hoá khoa Tuế phá
Đường phù Tử
   
   
   
   
65
Phu
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Văn khúc Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Đẩu quân
  Tiểu hao
  Âm Sát
   
   
   
25
Tử Tức TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Phúc đức Địa không
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
35
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Văn xương Bạch hổ
Phong cáo Suy
Tấu thư  
Hoá quyền  
   
   
   
   
45
Tật Ách TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Tam thai Thiên sứ
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
Lưu Thiên Mã Lưu Tang Môn
   
   
   
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vaio