Nô Bộc
 
 
Ân quang Thiên thương
Thai phụ Kiếp sát
Thiên đức Đại hao
Thiên giải Tuyệt
Phúc đức  
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Phục binh
Thiên thọ Thai
  Thiên Sát
   
   
66
Tật Ách TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Thiên sứ
Quan sách Quả tú
Dưỡng Trực phù
  Quan phủ
  Đà la
  Nguyệt Sát
   
76
Tài Bạch
 
 
Tam thai Thái tuế
Thiên tài Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
86
Quan Lộc
(V) Thái dương
 
Hoa cái Thiên la
Địa giải Bạch hổ
Hoá lộc Bênh phù
Quốc ấn Mộ
   
   
   
46
Mão Thìn Tị Ngọ
  VTX

Sinh lúc 21:30
Thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 1980
Giờ Hợi ngày 8 tháng 10 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức
(B) Thiên phủ
 
Thiên quý Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Kình dương
Lực sĩ Mộc dục
   
   
   
96
Điền Trạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn khúc Lưu hà
Long Đức Tử
Hỷ thần  
Hoá quyền  
   
   
   
36
Thê (THÂN)
(M) Thái âm
 
Thiên y Thiên khốc
Thanh long Địa võng
Hoá khoa Thiên riêu
  Tang môn
  Đẩu quân
  Quan đái
  Địa kiếp
106
Phúc Đức
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã Bệnh
Thiên trù Hoá kỵ
   
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Hỏa tinh
Hữu bật Tử phù
Phong cáo Suy
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Tấu thư  
Đường phù  
16
Mệnh TUẦN
(V) Cự môn
 
Long trì Quan phù
Tướng quân Địa không
Đế vượng  
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn xương Cô thần
Thiên quan Linh tinh
Văn tinh Tiểu hao
Thiếu âm  
Lâm quan  
   
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của VTX