Mệnh
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Bát tọa Thiên riêu
Văn khúc Phá toái
Thiên quý Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên tài Tiểu hao
Thiên y Bệnh
Thiên trù Lưu Tang Môn
Văn tinh  
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
3
Phụ Mẫu
 
 
Hữu bật Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
  Tuế phá
  Tử
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
   
13
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Thai phụ Mộ
Thiên quan Nguyệt Sát
Thiên thọ  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
   
   
   
23
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Tả phù Bạch hổ
Thiên việt Phi liêm
  Tuyệt
  Lưu Đà La
   
   
   
   
   
   
   
   
33
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Thanh long Suy
   
   
   
   
   
   
   
   
   
113
Mùi Thân Dậu Tuất
  VNT

Sinh lúc 01:30
Thứ Tư ngày 13 tháng 6 năm 1984
Giờ Sửu ngày 14 tháng 5 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi
An sao lưu động cho năm 2011


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tam thai Lưu hà
Văn xương Linh tinh
Ân quang Đẩu quân
Thiên Phúc Thai
Thiên đức Lưu Thiên Hư
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
Lưu Lộc Tồn  
43
Thê
(H) Thiên tướng
 
Phong cáo Hỏa tinh
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Lưu Thái Tuế
Lực sĩ Lưu Thiên Khốc
Đế vượng  
   
   
   
   
   
   
   
103
Nô Bộc TUẦN
 
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Địa võng
Dưỡng Quả tú
Quốc ấn Điếu khách
  Bênh phù
  Địa không
  Lưu Kình Dương
   
   
   
   
   
53
Tử Tức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Hoá kỵ
Lâm quan  
   
   
   
   
   
   
   
   
93
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiêu dương Thiên hình
Hoá khoa Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
   
   
   
   
   
83
Tật Ách
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên giải Thái tuế
  Phục binh
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
   
   
73
Thiên Di TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Địa giải Trực phù
Quan sách Đại hao
Trường sinh Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
63

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của VNT