Tật Ách
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Văn khúc Thiên sứ
Thiên đức Kiếp sát
Thiên giải Tiểu hao
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
   
55
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên tài  
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
45
Tử Tức TRIỆT
 
 
Thai phụ Quả tú
Hồng loan Trực phù
Quan sách Đà la
Lực sĩ Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
35
Phu
 
 
Tam thai Thái tuế
Thiên thọ Tuyệt
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
   
   
   
   
25
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hoa cái Thiên la
Địa giải Bạch hổ
Tướng quân Mộc dục
Quốc ấn  
   
   
   
   
65
Sửu Hợi Tuất
  VA

Giờ Sửu ngày 8 tháng 10 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn xương Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
   
   
   
15
Nô Bộc
(H) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên thương
Phong cáo Lưu hà
Long Đức Quan đái
Tấu thư  
   
   
   
   
75
Mệnh
 
 
Thiên y Thiên khốc
  Địa võng
  Thiên riêu
  Tang môn
  Phục binh
  Tử
  Địa không
   
5
Quan Lộc
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã  
Thiên trù  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
85
Điền Trạch TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tả phù Hỏa tinh
Hữu bật Tử phù
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Hoá quyền  
Đường phù  
95
Phúc Đức (THÂN) TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Long trì Quan phù
Hoá khoa Đẩu quân
  Bênh phù
  Suy
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
105
Phụ Mẫu
(D) Thiên phủ
 
Thiên quý Cô thần
Thiên quan Linh tinh
Văn tinh Đại hao
Thiếu âm Bệnh
   
   
   
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của VA