Quan Lộc TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Phá toái
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
85
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Thai phụ Thiên thương
Địa giải Thiên khốc
Dưỡng Thiên hư
  Tuế phá
  Quan phủ
  Kình dương
  Thiên Sát
75
Thiên Di
 
 
Thiên giải Lưu hà
Long Đức Phục binh
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
65
Tật Ách TUẦN
(V) Liêm Trinh
 
Văn tinh Thiên sứ
  Thiên hình
  Bạch hổ
  Đại hao
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
55
Điền Trạch TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn khúc Thiên la
Long trì Quan phù
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Mộc dục
  Âm Sát
   
   
95
Tị Thìn Mão Dần
  Vương Phan Ngọc Phượng

Sinh lúc 23:00
Chủ Nhật ngày 26 tháng 1 năm 1997
Giờ Tý ngày 19 tháng 12 năm Bính Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tích lịch hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 23 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tài Bạch TUẦN
 
 
Tam thai Bênh phù
Thiên việt Mộ
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
   
45
Phúc Đức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tả phù Quan đái
Ân quang  
Hồng loan  
Thiếu âm  
Thanh long  
Hoá quyền  
   
105
Tử Tức
(D) Phá Quân
 
Văn xương Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Linh tinh
Hỷ thần Điếu khách
Hoá khoa Tử
Đường phù  
   
35
Phụ Mẫu
(D) Tham lang
 
Phong cáo Cô thần
Thiên mã Hỏa tinh
Lâm quan Tang môn
  Tiểu hao
   
   
   
115
Mệnh (THÂN)
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên tài Thiên không
Thiên thọ Đẩu quân
Thiêu dương  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
5
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Thiên trù Suy
Tấu thư  
   
   
   
15
Phu
(D) Thiên đồng
 
Hữu bật Trực phù
Thiên quý Phi liêm
Thiên khôi Bệnh
Quan sách Địa kiếp
Hoá lộc Địa không
   
   
25

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vương Phan Ngọc Phượng