Mệnh TRIỆT
(M) Thái dương
 
Tả phù Cô thần
Thiên quan Kiếp sát
Thiên hỷ Thiên không
Thiên thọ Tuyệt
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
2
Phụ Mẫu
(M) Phá Quân
 
Tam thai Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
112
Phúc Đức
(D) Thiên cơ
 
Thiếu âm Lưu hà
Hoá quyền Phục binh
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
102
Điền Trạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Bát tọa Linh tinh
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Địa giải Bệnh
   
   
   
92
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Thai phụ Thiên la
Hoa cái Hỏa tinh
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Thai
   
   
12
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Vũ Thị Thu Hương

Giờ Tuất ngày 14 tháng 2 năm Bính Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Quan Lộc
(M) Thái âm
 
Hữu bật Tử phù
Thiên việt Bênh phù
Nguyệt đức Suy
Đào hoa Địa kiếp
Thiên tài  
Thiên giải  
   
82
Phu
(D) Thiên đồng
 
Quan sách Trực phù
Thanh long  
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
   
   
22
Nô Bộc
(V) Tham lang
 
Hỷ thần Thiên thương
Đế vượng Thiên hư
Đường phù Địa võng
  Thiên hình
  Tuế phá
   
   
72
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Văn khúc Thiên khốc
Thiên quý Thiên riêu
Thiên y Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
32
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(D) Thiên lương
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Phá toái
Tướng quân Đẩu quân
Quốc ấn Mộc dục
  Địa không
   
   
42
Tật Ách TUẦN
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Thiên sứ
Ân quang Bạch hổ
Phong cáo Quan đái
Thiên Phúc Hoá kỵ
Thiên trù Âm Sát
Tấu thư  
Hoá khoa  
52
Thiên Di
(D) Cự môn
 
Thiên khôi Phi liêm
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
62

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vũ Thị Thu Hương