Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Thai phụ Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiên tài Lưu hà
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
Lưu Lộc Tồn  
84
Nô Bộc
(M) Thiên lương
 
Tam thai Thiên thương
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Thiên giải Âm Sát
Dưỡng Thiên Sát
  Lưu Tang Môn
  Lưu Kình Dương
   
74
Thiên Di
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Thiên hình
Thiếu âm Phục binh
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
64
Tật Ách
 
 
Bát tọa Thiên sứ
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
   
   
54
Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Mộc dục
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Đà La
   
   
   
94
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Vũ Thị Phương Thảo

Sinh lúc 22:00
Chủ Nhật ngày 25 tháng 12 năm 1988
Giờ Hợi ngày 17 tháng 11 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi
An sao lưu động cho năm 1988


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tài Bạch
 
 
Nguyệt đức Linh tinh
Đào hoa Tử phù
  Bênh phù
  Mộ
   
   
   
   
   
44
Phúc Đức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn khúc Hỏa tinh
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Thiên thọ  
Quan sách  
Thanh long  
Hoá lộc  
   
   
104
Tử Tức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Hỷ thần Thiên hư
Đường phù Địa võng
  Tuế phá
  Tử
  Địa kiếp
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
34
Phụ Mẫu
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tả phù Thiên khốc
Ân quang Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
Lâm quan Hoá kỵ
Hoá quyền Lưu Thiên Khốc
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
114
Mệnh TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Phong cáo Quả tú
Thiên khôi Phá toái
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
4
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thái dương
 
Hữu bật Bạch hổ
Thiên quý Suy
Tấu thư Địa không
Hoá khoa Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
   
14
Phu (THÂN) TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn xương Thiên riêu
Hồng loan Phi liêm
Thiên y Bệnh
Long Đức  
   
   
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vũ Thị Phương Thảo