Phu (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Tam thai Kiếp sát
Văn xương Phi liêm
Thiên việt Tuyệt
Thiên đức Lưu Bạch Hổ
Địa giải Lưu Đà La
Phúc đức  
   
22
Huynh Đệ
(M) Thiên lương
 
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên giải Mộ
Tấu thư Địa không
Hoá lộc Âm Sát
Lưu Lộc Tồn Thiên Sát
   
   
12
Mệnh
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Ân quang Quả tú
Thiên quý Thiên hình
Phong cáo Trực phù
Hồng loan Tử
Quan sách Nguyệt Sát
Tướng quân Lưu Kình Dương
Quốc ấn  
2
Phụ Mẫu
 
 
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
   
112
Tử Tức
(H) Cự môn
 
Hoa cái Thiên la
Hỷ thần Bạch hổ
Đường phù Thai
  Địa kiếp
   
   
   
32
Sửu Hợi Tuất
  Vũ Thị Ngọc Hà

Sinh lúc 09:00
Thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 1992
Giờ Tị ngày 28 tháng 11 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phúc Đức
 
 
Bát tọa Phá toái
Văn khúc Hỏa tinh
Đào hoa Thiên không
Thiên trù Suy
Thiêu dương Lưu Thái Tuế
Thanh long Lưu Thiên Khốc
   
102
Tài Bạch TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên khôi Linh tinh
Thiên tài Đẩu quân
Long Đức Bênh phù
Dưỡng Lưu Thiên Hư
Hoá quyền  
   
   
42
Điền Trạch TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Thiên quan Thiên khốc
Lực sĩ Địa võng
Đế vượng Tang môn
  Đà la
   
   
   
92
Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tả phù Thiên sứ
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh  
Trường sinh  
Hoá khoa  
52
Thiên Di
(B) Thiên phủ
 
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
Thiên thọ Mộc dục
   
   
   
   
62
Nô Bộc
(H) Thái dương
 
Hữu bật Thiên thương
Long trì Quan phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Quan đái
   
   
72
Quan Lộc TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thai phụ Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiếu âm Lưu hà
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ Lưu Tang Môn
Lâm quan  
Lưu Thiên Mã  
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vũ Thị Ngọc Hà