Quan Lộc
(H) Cự môn
 
Phong cáo Đại hao
Hồng loan Tuyệt
Thiên thọ  
Thiên trù  
Văn tinh  
Long Đức  
   
82
Nô Bộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tả phù Thiên thương
Bát tọa Linh tinh
Thiên quý Bạch hổ
Hoá lộc Bênh phù
  Mộ
   
   
72
Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Tử
Thiên quan  
Thiên đức  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
62
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(M) Thất sát
 
Hữu bật Thiên sứ
Tam thai Thiên khốc
Ân quang Điếu khách
Thiên việt Phi liêm
Thiên mã Bệnh
  Địa không
   
52
Điền Trạch
(V) Tham lang
 
  Thiên hư
  Thiên la
  Tuế phá
  Phục binh
  Thai
   
   
92
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Vũ Phương Loan

Sinh lúc 06:00
Thứ Tư ngày 13 tháng 4 năm 1994
Giờ Mão ngày 3 tháng 3 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 27 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Lưu hà
Thiên Phúc Trực phù
Địa giải Suy
Quan sách  
Tấu thư  
   
   
42
Phúc Đức
(H) Thái âm
 
Nguyệt đức Thiên riêu
Đào hoa Tử phù
Thiên y Quan phủ
Dưỡng Kình dương
   
   
   
102
Tử Tức
(M) Vũ khúc
 
Hoa cái Địa võng
Thiên giải Hỏa tinh
Tướng quân Thái tuế
Đế vượng Âm Sát
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
32
Phụ Mẫu
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Long trì Quan phù
Lộc tồn Địa kiếp
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
112
Mệnh
(D) Thiên cơ
 
Thiếu âm Phá toái
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
2
Huynh Đệ
(M) Phá Quân
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan đái
Thiên khôi Thiên Sát
Thanh long  
Hoá quyền  
   
   
12
Phu
(H) Thái dương
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên tài Thiên hình
Thiêu dương Kiếp sát
Lâm quan Thiên không
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Hoá kỵ
22

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vũ Phương Loan