Tật Ách
 
 
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
76
Tài Bạch
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Thai
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
86
Tử Tức
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên việt Tang môn
Lực sĩ Kình dương
Dưỡng  
   
   
   
   
96
Phu TRIỆT
 
 
Hữu bật Cô thần
Phong cáo  
Thiên trù  
Thiếu âm  
Thanh long  
Trường sinh  
   
106
Thiên Di
(V) Thái dương
 
Văn xương Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Quan sách Linh tinh
  Trực phù
  Phục binh
  Mộ
  Nguyệt Sát
66
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Vũ Nhung

Sinh lúc 12:30
Thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 1989
Giờ Ngọ ngày 22 tháng 3 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Huynh Đệ TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Long trì Phá toái
Thiên quan Hỏa tinh
Văn tinh Quan phù
Địa giải Đẩu quân
  Tiểu hao
  Mộc dục
   
116
Nô Bộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tam thai Thiên thương
Thiên tài Thiên riêu
Thiên thọ Điếu khách
Thiên y Đại hao
Hoá lộc Tử
  Thiên Sát
   
56
Mệnh (THÂN) TUẦN
(M) Thái âm
 
Văn khúc Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Quan đái
Thiên giải Hoá kỵ
Tướng quân Âm Sát
   
   
6
Quan Lộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên quý Kiếp sát
Thiên Phúc Bênh phù
Thiên đức Bệnh
Phúc đức  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
46
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Suy
   
   
   
   
36
Phúc Đức
(V) Cự môn
 
Ân quang Phi liêm
Thai phụ  
Long Đức  
Đế vượng  
   
   
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Bát tọa Thiên hư
Thiên mã Thiên hình
Tấu thư Tuế phá
Lâm quan  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vũ Nhung