Tật Ách
(V) Thiên cơ
 
Văn khúc Thiên sứ
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Thiên thọ Hoá kỵ
Thiên giải  
Lực sĩ  
Lâm quan  
56
Tài Bạch
(M) Tử vi
 
Đào hoa Thiên hình
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Quan đái
   
   
   
46
Tử Tức
 
 
Thai phụ Tang môn
Thiên việt Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
36
Thê TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Phục binh
Trường sinh Âm Sát
   
   
   
   
26
Thiên Di
(H) Thất sát
 
Tam thai Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Địa giải Trực phù
Quan sách Nguyệt Sát
Thanh long  
Đế vượng  
   
66
Mão Thìn Tị Ngọ
  Vũ Minh Tân

Sinh lúc 02:00
Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 1989
Giờ Sửu ngày 16 tháng 10 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Văn xương Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đẩu quân
Văn tinh Đại hao
Dưỡng  
   
   
16
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Thiên thương
Phong cáo Điếu khách
Thiên tài Tiểu hao
Hoá khoa Suy
  Thiên Sát
   
   
76
Mệnh TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Bát tọa Địa võng
Nguyệt đức Thiên riêu
Hồng loan Tử phù
Thiên y Bênh phù
  Thai
  Địa không
   
6
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Hỏa tinh
Phúc đức Bệnh
Tướng quân  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
86
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Thiên khốc
Hữu bật Bạch hổ
Thiên khôi Tử
Hoa cái  
Tấu thư  
   
   
96
Phúc Đức (THÂN)
(H) Tham lang
 
Long Đức Phi liêm
Hoá quyền Mộ
  Địa kiếp
   
   
   
   
106
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Thái âm
 
Ân quang Thiên hư
Thiên mã Linh tinh
Hỷ thần Tuế phá
Đường phù Tuyệt
   
   
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Vũ Minh Tân