Quan Lộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Hữu bật Kiếp sát
Thiên việt Phi liêm
Thiên đức Bệnh
Phúc đức Địa kiếp
Hoá quyền Địa không
   
   
   
83
Nô Bộc
 
 
Thiên Phúc Thiên thương
Thiên y Thiên riêu
Tấu thư Điếu khách
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
73
Thiên Di
 
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tướng quân Nguyệt Sát
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
   
63
Tật Ách
 
 
Phong cáo Thiên sứ
Lâm quan Hỏa tinh
  Thái tuế
  Tiểu hao
   
   
   
   
53
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Bát tọa Thiên la
Văn xương Linh tinh
Ân quang Bạch hổ
Hoa cái Tử
Hỷ thần Âm Sát
Hoá lộc  
Đường phù  
   
93
Sửu Hợi Tuất
  Võ Thị Quỳnh Anh

Sinh lúc 11:00
Thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 1992
Giờ Ngọ ngày 14 tháng 6 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tài Bạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tả phù Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Thiên thọ Quan đái
Thiên trù  
Thiêu dương  
Thanh long  
Hoá khoa  
43
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Thiên khôi Bênh phù
Long Đức Mộ
   
   
   
   
   
   
103
Tử Tức TUẦN
 
 
Tam thai Thiên khốc
Văn khúc Địa võng
Thiên quý Tang môn
Thiên quan Đà la
Lực sĩ Mộc dục
   
   
   
33
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Thiên hình
Thiên mã Tuế phá
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
113
Mệnh (THÂN)
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
Thiên giải Thai
  Hoá kỵ
   
   
   
   
3
Huynh Đệ
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thai phụ Quan phù
Long trì Quan phủ
Địa giải Kình dương
Dưỡng  
   
   
   
   
13
Phu TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiếu âm Cô thần
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
23

Lá số Tử vi của Võ Thị Quỳnh Anh