Nô Bộc
 
 
Thai phụ Thiên thương
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Thiên tài Bệnh
Thiên trù  
Thiên giải  
Lực sĩ  
73
Thiên Di
(D) Thiên cơ
 
Đào hoa Thiên hình
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Suy
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
   
63
Tật Ách
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Ân quang Thiên sứ
Thiên quý Tang môn
Đế vượng Đẩu quân
  Quan phủ
  Kình dương
   
   
53
Tài Bạch
 
 
Thiếu âm Cô thần
Lâm quan Lưu hà
  Phục binh
  Âm Sát
   
   
   
43
Quan Lộc
(V) Thái dương
 
Bát tọa Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Địa giải Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Thanh long Tử
  Nguyệt Sát
   
83
Mão Thìn Tị Ngọ
  Tuấn sơn

Sinh lúc 22:30
Chủ Nhật ngày 20 tháng 11 năm 1977
Giờ Hợi ngày 10 tháng 10 năm Đinh Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 46 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức
(B) Thiên phủ
 
Long trì Phá toái
Thiên việt Linh tinh
Văn tinh Quan phù
  Đại hao
  Quan đái
   
   
33
Điền Trạch TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn khúc Điếu khách
Thiên thọ Tiểu hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
93
Thê (THÂN)
(M) Thái âm
 
Tam thai Địa võng
Nguyệt đức Thiên riêu
Hồng loan Tử phù
Thiên y Bênh phù
Hoá lộc Mộc dục
  Địa kiếp
   
23
Phúc Đức TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên quan Kiếp sát
Thiên đức Tuyệt
Phúc đức  
Tướng quân  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
103
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên khốc
Hữu bật Bạch hổ
Phong cáo Thai
Hoa cái  
Tấu thư  
   
   
113
Mệnh TUẦN
(V) Cự môn
 
Long Đức Phi liêm
Dưỡng Địa không
  Hoá kỵ
   
   
   
   
3
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn xương Thiên hư
Thiên khôi Tuế phá
Thiên Phúc  
Thiên mã  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
13

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Tuấn sơn