Tử Tức
(H) Thái âm
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Tiểu hao
Hoá khoa Tuyệt
   
   
   
32
Phu TRIỆT
(H) Tham lang
 
Văn khúc Điếu khách
Thiên việt Mộ
Thiên Phúc Thiên Sát
Thanh long  
   
   
   
22
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Lực sĩ Đà la
  Tử
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
12
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Thái tuế
Thai phụ Bệnh
Thiên thọ  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
2
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Ân quang Thiên la
Phong cáo Bạch hổ
Thiên tài Thai
Hoa cái  
Thiên giải  
Tướng quân  
Quốc ấn  
42
Sửu Hợi Tuất
  Tran Thi Phuong Dung

Sinh lúc 04:00
Thứ Năm ngày 30 tháng 10 năm 1980
Giờ Dần ngày 22 tháng 9 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Tam thai Thiên riêu
Đào hoa Phá toái
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
Hoá lộc Kình dương
  Suy
  Địa không
112
Tật Ách
 
 
Địa giải Thiên sứ
Long Đức Lưu hà
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
   
52
Phúc Đức
(H) Thất sát
 
Thiên quý Thiên khốc
Đế vượng Địa võng
  Tang môn
  Phục binh
  Âm Sát
   
   
102
Thiên Di
(H) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đẩu quân
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã  
Thiên trù  
Trường sinh  
62
Nô Bộc TUẦN
 
 
Nguyệt đức Thiên thương
Thiên hỷ Tử phù
Hỷ thần Mộc dục
Đường phù Địa kiếp
   
   
   
72
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(B) Tử vi
 
Tả phù Linh tinh
Long trì Hỏa tinh
  Quan phù
  Bênh phù
  Quan đái
   
   
82
Điền Trạch
(H) Thiên cơ
 
Thiên quan Cô thần
Văn tinh Đại hao
Thiếu âm  
Lâm quan  
   
   
   
92

Lá số Tử vi của Tran Thi Phuong Dung