Phu
(D) Thiên phủ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên thọ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Hỏa tinh
Bác sĩ Thiên không
Lâm quan  
   
26
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tả phù Tang môn
Bát tọa Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Quan đái
Thiên trù Thiên Sát
Hoá quyền  
   
16
Mệnh
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên việt Linh tinh
Thiếu âm Phục binh
Hoá lộc Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Hữu bật Quan phù
Tam thai Đại hao
Long trì Địa kiếp
Văn tinh  
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
116
Tử Tức
 
 
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
Đế vượng Đà la
   
   
   
   
36
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Trịnh Thị Oanh

Sinh lúc 17:00
Thứ Hai ngày 18 tháng 4 năm 1988
Giờ Dậu ngày 3 tháng 3 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phúc Đức
(H) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Địa giải  
Dưỡng  
   
   
   
106
Tài Bạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thai phụ Thiên riêu
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Suy
Thiên y  
Quan sách  
Thanh long  
   
46
Điền Trạch TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên giải Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đường phù Tuế phá
  Thai
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
96
Tật Ách
 
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên mã Thiên khốc
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Bệnh
  Địa không
   
56
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
 
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Phá toái
Thiên khôi Tử
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
66
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Thiên quý Thiên thương
Tấu thư Bạch hổ
  Mộ
   
   
   
   
76
Quan Lộc TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Phong cáo Thiên hình
Hồng loan Đẩu quân
Thiên tài Phi liêm
Long Đức Tuyệt
   
   
   
86

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trịnh Thị Oanh