Điền Trạch
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tam thai Thiên riêu
Thiên việt Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên y Tử phù
Trường sinh Phi liêm
  Hoá kỵ
   
   
34
Quan Lộc
(M) Thái dương
 
Hữu bật Thiên khốc
Văn xương Thiên hư
Phong cáo Linh tinh
Thiên Phúc Hỏa tinh
Hỷ thần Tuế phá
  Mộc dục
  Âm Sát
  Thiên Sát
44
Nô Bộc
(D) Thiên phủ
 
Long Đức Thiên thương
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
   
   
54
Thiên Di
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Tả phù Bạch hổ
Văn khúc Đại hao
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
   
   
64
Phúc Đức
(H) Thiên đồng
 
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
   
24
Mùi Thân Dậu Tuất
  Trần minh Tuấn

Sinh lúc 07:00
Chủ Nhật ngày 2 tháng 7 năm 1972
Giờ Thìn ngày 22 tháng 5 năm Nhâm Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tang đố mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 51 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Bát tọa Thiên sứ
Thiên đức Phục binh
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên trù  
Phúc đức  
Đế vượng  
Hoá quyền  
74
Phụ Mẫu TUẦN+TRIỆT
 
 
Thiên khôi Thai
Hồng loan Địa kiếp
Thiếu âm  
Tướng quân  
   
   
   
   
14
Tài Bạch (THÂN)
(H) Cự môn
 
Thai phụ Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Thiên quan Quan phủ
Thiên thọ Đà la
  Suy
   
   
84
Mệnh TUẦN+TRIỆT
 
 
Ân quang Cô thần
Thiên tài Tang môn
Thiên mã Tiểu hao
Văn tinh Tuyệt
   
   
   
   
4
Huynh Đệ
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiêu dương Thiên hình
Thanh long Thiên không
  Mộ
   
   
   
   
   
114
Thê
(V) Thiên lương
 
Thiên quý Thái tuế
Thiên giải Đẩu quân
Lực sĩ Kình dương
Hoá lộc Tử
   
   
   
   
104
Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Địa giải Lưu hà
Quan sách Trực phù
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
   
   
94

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trần minh Tuấn