Huynh Đệ
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quý Thái tuế
Thai phụ Quan phủ
Phượng cát Đà la
Giải thần  
Trường sinh  
   
115
Mệnh
 
 
Tam thai Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Mộc dục
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
5
Phụ Mẫu
 
 
Tả phù Tang môn
Hữu bật Kình dương
Thiên việt Quan đái
Lực sĩ  
   
   
15
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Bát tọa Cô thần
Thiên trù Âm Sát
Thiếu âm  
Thanh long  
Lâm quan  
   
25
Phu (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên hỷ Thiên la
Thiên y Quả tú
Quan sách Thiên riêu
Dưỡng Trực phù
Hoá khoa Phục binh
  Nguyệt Sát
105
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Trần Thị Thu Hòa

Sinh lúc 21:00
Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 năm 1989
Giờ Hợi ngày 24 tháng 4 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Điền Trạch TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Ân quang Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Tiểu hao
Thiên thọ  
Văn tinh  
Đế vượng  
35
Tử Tức
(H) Thiên tướng
 
Văn khúc Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
95
Quan Lộc TUẦN
 
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Địa giải Suy
Tướng quân Địa kiếp
   
   
45
Tài Bạch
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Hỏa tinh
Phúc đức Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
   
   
85
Tật Ách
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Phong cáo Thiên sứ
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Đẩu quân
Hoá lộc Mộ
Hoá quyền  
75
Thiên Di
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Long Đức Thiên hình
  Phi liêm
  Tử
  Địa không
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Văn xương Thiên thương
Thiên tài Thiên hư
Thiên mã Linh tinh
Thiên giải Tuế phá
Tấu thư Bệnh
Đường phù  
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trần Thị Thu Hòa