Phúc Đức
 
 
Bát tọa Phá toái
Văn xương Linh tinh
Thiên việt Bạch hổ
Thiên Phúc  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
22
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Thiên quan Phi liêm
Thiên đức Địa không
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Đế vượng  
   
32
Quan Lộc
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Phong cáo Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Hỷ thần Điếu khách
Hoá lộc Suy
   
   
   
42
Nô Bộc
 
 
Quan sách Thiên thương
Quốc ấn Hỏa tinh
  Trực phù
  Đẩu quân
  Bênh phù
  Bệnh
   
52
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
 
Hữu bật Thiên la
Long Đức Quan đái
Tướng quân Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
   
12
Hợi Tuất Dậu Thân
  Trần Thị Thanh Hoa

Sinh lúc 09:30
Chủ Nhật ngày 29 tháng 8 năm 1993
Giờ Tị ngày 12 tháng 7 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 27 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Thiên Di
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Thiên khốc
Văn khúc Thái tuế
  Đại hao
  Tử
   
   
   
62
Mệnh
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Ân quang Thiên hư
Thiên khôi Thiên hình
Văn tinh Tuế phá
  Tiểu hao
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
2
Tật Ách TUẦN
(M) Thái âm
 
Tả phù Thiên sứ
Thiên thọ Địa võng
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Hoá khoa Mộ
   
   
72
Huynh Đệ
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên giải Lưu hà
Thanh long Tử phù
Trường sinh Âm Sát
   
   
   
112
Phu (THÂN) TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần  
Hoa cái  
Địa giải  
Lực sĩ  
Dưỡng  
102
Tử Tức TRIỆT
(V) Cự môn
 
Thiên hỷ Thai
Thiên tài  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
92
Tài Bạch TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên quý Cô thần
Thai phụ Tang môn
Thiên mã Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trần Thị Thanh Hoa