Quan Lộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Tam thai Cô thần
Thai phụ Phá toái
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Quan phủ
Địa giải Đà la
  Bệnh
   
43
Nô Bộc
 
 
Thiên hỷ Thiên thương
Thiên giải Tử
Thiếu âm Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
53
Thiên Di
 
 
Long trì Thiên hình
Phượng cát Quan phù
Giải thần Kình dương
Hoa cái Mộ
Lực sĩ  
   
   
63
Tật Ách
 
 
Nguyệt đức Thiên sứ
Thanh long Kiếp sát
  Lưu hà
  Hỏa tinh
  Tử phù
  Tuyệt
   
73
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên tài Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Hoá khoa Đẩu quân
  Phục binh
  Suy
   
   
33
Hợi Tuất Dậu Thân
  Trần Thị Thư

Giờ Hợi ngày 4 tháng 11 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Tài Bạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Bát tọa Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
  Thai
  Thiên Sát
   
   
83
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Văn khúc Thiên khốc
Đế vượng Thái tuế
  Đại hao
   
   
   
   
23
Tử Tức TUẦN
 
 
Long Đức Địa võng
Tướng quân Địa kiếp
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
   
   
93
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Tả phù Trực phù
Thiên quan Bênh phù
Thiên thọ Hoá kỵ
Quan sách  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
13
Mệnh
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Ân quang Quả tú
Thiên quý Điếu khách
Phong cáo Quan đái
Hỷ thần  
   
   
   
3
Huynh Đệ
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Hữu bật Phi liêm
Thiên đức Mộc dục
Đào hoa Địa không
Hồng loan  
Phúc đức  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
113
Phu (THÂN) TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Văn xương Thiên riêu
Thiên khôi Linh tinh
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên y  
Tấu thư  
Trường sinh  
Đường phù  
103

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trần Thị Thư