Nô Bộc TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên thương
Thiên quan Cô thần
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
75
Thiên Di
(D) Thiên cơ
 
Bát tọa Quan phù
Long trì Quan phủ
Địa giải Kình dương
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
   
   
65
Tật Ách
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thai phụ Thiên sứ
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Thiên giải Phục binh
  Thai
   
   
   
55
Tài Bạch
 
 
Tam thai Thiên hư
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh Tuyệt
   
   
   
45
Quan Lộc TRIỆT
(V) Thái dương
 
Thiên thọ Thiên khốc
Lực sĩ Thiên la
  Linh tinh
  Tang môn
  Đẩu quân
  Đà la
  Mộc dục
  Âm Sát
85
Sửu Hợi Tuất
  Trần Thị Bích Hường

Sinh lúc 01:00
Thứ Bảy ngày 17 tháng 1 năm 1987
Giờ Sửu ngày 18 tháng 12 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tử Tức
(B) Thiên phủ
 
Văn xương Phá toái
Thiên việt Bênh phù
Long Đức Mộ
Hoá khoa  
   
   
   
   
35
Điền Trạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Thiên không
Phong cáo Quan đái
Đào hoa  
Thiêu dương  
Thanh long  
   
   
   
95
Phu TUẦN
(M) Thái âm
 
Hoa cái Địa võng
Hỷ thần Bạch hổ
Đường phù Tử
  Địa không
   
   
   
   
25
Phúc Đức (THÂN)
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên tài Thái tuế
Lâm quan Tiểu hao
Hoá lộc  
   
   
   
   
   
105
Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Quả tú
Thiên quý Trực phù
Hồng loan Nguyệt Sát
Quan sách  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
115
Mệnh
(V) Cự môn
 
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Thiên trù Điếu khách
Tấu thư Suy
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
5
Huynh Đệ TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Kiếp sát
Thiên khôi Phi liêm
Thiên đức Bệnh
Phúc đức Hoá kỵ
   
   
   
   
15

Lá số Tử vi của Trần Thị Bích Hường