Nô Bộc
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên thương
Quan sách Phá toái
Lâm quan Hỏa tinh
  Trực phù
  Tiểu hao
   
   
76
Thiên Di TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Quan đái
Thiên tài  
Thanh long  
   
   
   
66
Tật Ách TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên y Thiên sứ
Thiêu dương Thiên riêu
Lực sĩ Thiên không
  Đà la
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
56
Tài Bạch
 
 
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Đẩu quân
Trường sinh  
   
   
   
46
Quan Lộc (THÂN)
(H) Cự môn
 
Hữu bật Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
86
Tị Thìn Mão Dần
  Trần Ngọc Thanh Vy

Sinh lúc 16:00
Thứ Tư ngày 5 tháng 9 năm 1990
Giờ Thân ngày 17 tháng 7 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tử Tức
 
 
Thiên quý Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
   
36
Điền Trạch
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên đức Thiên hình
Đào hoa Lưu hà
Thiên hỷ Suy
Phúc đức Địa không
Tấu thư  
   
   
96
Phu TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Địa võng
Phong cáo Quan phù
Long trì Phục binh
Thiên thọ Thai
Hoa cái Hoá kỵ
   
   
26
Phúc Đức
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tam thai Bạch hổ
Văn xương Phi liêm
Thai phụ Bệnh
Thiên khôi Âm Sát
Thiên trù  
Thiên giải  
Hoá khoa  
106
Phụ Mẫu
(B) Thiên phủ
 
Địa giải Tử
Long Đức Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
116
Mệnh
(H) Thái dương
 
Bát tọa Thiên khốc
Văn khúc Thiên hư
Hoá lộc Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Thiên Sát
   
6
Huynh Đệ TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Linh tinh
Văn tinh Tử phù
Hoá quyền Đại hao
  Tuyệt
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trần Ngọc Thanh Vy