Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Kiếp sát
Thiên việt Hỏa tinh
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
35
Phu
(M) Thất sát
 
Thiên Phúc Điếu khách
Tấu thư Thiên Sát
Dưỡng  
   
   
   
   
25
Huynh Đệ
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Linh tinh
Hồng loan Trực phù
Quan sách Thai
Tướng quân Nguyệt Sát
Hoá khoa  
Quốc ấn  
15
Mệnh
(V) Liêm Trinh
 
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
5
Tài Bạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên tài Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộc dục
Hoá quyền  
Đường phù  
   
45
Sửu Hợi Tuất
  Trần Hải Vân

Sinh lúc 18:00
Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 1992
Giờ Dậu ngày 27 tháng 4 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phụ Mẫu
 
 
Tam thai Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiên trù Mộ
Thiêu dương  
Thanh long  
   
   
115
Tật Ách TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thai phụ Thiên sứ
Thiên khôi Bênh phù
Long Đức Quan đái
   
   
   
   
55
Phúc Đức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Thiên quan Thiên khốc
Thiên thọ Địa võng
Địa giải Tang môn
Lực sĩ Đà la
  Tử
   
   
105
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(D) Tham lang
 
Ân quang Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đẩu quân
Thiên mã Đại hao
Văn tinh Địa không
Lâm quan  
   
65
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Văn khúc Thiên thương
Văn xương Tử phù
Nguyệt đức Phục binh
Thiên hỷ  
Đế vượng  
   
   
75
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Thiên hình
Long trì Quan phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
   
85
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Cô thần
Thiên giải Lưu hà
Thiếu âm Bệnh
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trần Hải Vân