Phụ Mẫu
(M) Thái dương
 
Quan sách Phá toái
Trường sinh Hỏa tinh
Hoá lộc Trực phù
  Đại hao
   
   
14
Phúc Đức TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Văn xương Thái tuế
Thiên quý Phục binh
Phong cáo Mộc dục
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên thọ  
24
Điền Trạch TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Địa không
34
Quan Lộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Văn khúc Cô thần
Ân quang Tang môn
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
44
Mệnh
(M) Vũ khúc
 
Hữu bật Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Dưỡng Đẩu quân
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn  
4
Mùi Thân Dậu Tuất
  Trần Đại Dương

Sinh lúc 08:00
Chủ Nhật ngày 16 tháng 9 năm 1990
Giờ Thìn ngày 28 tháng 7 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Nô Bộc
(M) Thái âm
 
Hồng loan Thiên thương
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
54
Huynh Đệ
(D) Thiên đồng
 
Thiên đức Thiên hình
Đào hoa Lưu hà
Thiên hỷ Thai
Phúc đức Địa kiếp
Hỷ thần Hoá kỵ
   
114
Thiên Di TUẦN
(V) Tham lang
 
Tả phù Địa võng
Thai phụ Quan phù
Long trì Suy
Thiên tài  
Hoa cái  
Thanh long  
64
Thê
(M) Thất sát
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
Thiên giải Tuyệt
  Âm Sát
   
   
104
Tử Tức
(D) Thiên lương
 
Tam thai Mộ
Bát tọa Nguyệt Sát
Địa giải  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
94
Tài Bạch (THÂN)
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tướng quân Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
84
Tật Ách TUẦN
(D) Cự môn
 
Thiên quan Thiên sứ
Nguyệt đức Kiếp sát
Văn tinh Linh tinh
  Tử phù
  Tiểu hao
  Bệnh
74

Lá số Tử vi của Trần Đại Dương