Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên việt Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Hỏa tinh
  Phi liêm
  Bệnh
   
   
83
Nô Bộc
(V) Cự môn
 
Thiên Phúc Thiên thương
Tấu thư Điếu khách
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
73
Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Linh tinh
Tướng quân Trực phù
Đế vượng Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
   
63
Tật Ách
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Lâm quan Thiên sứ
Hoá lộc Thái tuế
  Tiểu hao
  Địa kiếp
   
   
   
53
Điền Trạch
(H) Thái âm
 
Hoa cái Thiên la
Thiên giải Bạch hổ
Hỷ thần Tử
Đường phù  
   
   
   
93
Sửu Hợi Tuất
  Trương Thị Thùy Vân

Sinh lúc 17:00
Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 1992
Giờ Dậu ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tài Bạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Đào hoa Thiên riêu
Thiên tài Phá toái
Thiên y Thiên không
Thiên trù Đẩu quân
Thiêu dương Quan đái
Thanh long Hoá kỵ
   
43
Phúc Đức TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Bênh phù
Ân quang Mộ
Thai phụ  
Thiên khôi  
Thiên thọ  
Địa giải  
Long Đức  
103
Tử Tức TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên quan Thiên khốc
Lực sĩ Địa võng
  Tang môn
  Đà la
  Mộc dục
  Âm Sát
   
33
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Hữu bật Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Tuyệt
Văn tinh Địa không
   
   
113
Mệnh
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Văn khúc Tử phù
Văn xương Phục binh
Nguyệt đức Thai
Thiên hỷ  
Hoá quyền  
   
   
3
Huynh Đệ
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Quan phù
Long trì Quan phủ
Dưỡng Kình dương
Hoá khoa  
   
   
   
13
Phu TUẦN
 
 
Bát tọa Cô thần
Thiên quý Lưu hà
Phong cáo  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
23

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trương Thị Thùy Vân