Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên hình
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
   
3
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Tử
Lộc tồn Địa không
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
13
Phúc Đức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Phong cáo Tang môn
Thiên việt Kình dương
Lực sĩ Mộ
   
   
   
   
23
Điền Trạch TRIỆT
(D) Tham lang
 
Ân quang Cô thần
Thiên thọ Hỏa tinh
Thiên trù Tuyệt
Thiếu âm  
Thanh long  
Hoá quyền  
   
33
Huynh Đệ
(D) Phá Quân
 
Tam thai Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Thiên giải Trực phù
Quan sách Phục binh
  Suy
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
113
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Trương Thị Ngọc Hân

Sinh lúc 09:09
Thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 1989
Giờ Tị ngày 29 tháng 9 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Quan Lộc TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn khúc Thiên riêu
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Thiên y Tiểu hao
Văn tinh Thai
  Hoá kỵ
   
43
Phu (THÂN)
 
 
Địa giải Điếu khách
Đế vượng Đại hao
  Thiên Sát
   
   
   
   
103
Nô Bộc TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Bát tọa Thiên thương
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Thiên tài Âm Sát
Tướng quân  
Dưỡng  
   
53
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên Phúc Đẩu quân
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
93
Tài Bạch
 
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Quan đái
   
   
   
   
83
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Tả phù Thiên sứ
Long Đức Phi liêm
  Mộc dục
   
   
   
   
73
Thiên Di TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Tấu thư  
Trường sinh  
Hoá khoa  
Đường phù  
   
63

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trương Thị Ngọc Hân