Quan Lộc
(D) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên khốc
Long trì Quan phù
Thanh long Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
46
Nô Bộc TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Thiên riêu
Thiên y Tử phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Thai
   
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tướng quân Thiên hư
Dưỡng Tuế phá
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
66
Tật Ách
(D) Tham lang
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Trường sinh  
Đường phù  
76
Điền Trạch
(D) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên la
Văn xương Linh tinh
Ân quang Kình dương
Thiên quan Mộ
Thiếu âm Âm Sát
Lực sĩ Nguyệt Sát
   
   
36
Mão Dần Sửu
  Trâu Vàng

Sinh lúc 12:25
Thứ Hai ngày 12 tháng 8 năm 1985
Giờ Ngọ ngày 26 tháng 6 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Tài Bạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tả phù Hỏa tinh
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
Hoá lộc Mộc dục
   
   
   
   
86
Phúc Đức
 
 
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Tử
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
26
Tử Tức TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tam thai Địa võng
Văn khúc Quả tú
Thiên quý Lưu hà
Thiên đức Quan đái
Phúc đức  
Hỷ thần  
Hoá khoa  
   
96
Phụ Mẫu
(V) Liêm Trinh
 
Hồng loan Cô thần
Thiên tài Thiên hình
Thiên thọ Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
16
Mệnh (THÂN)
 
 
Hoa cái Phá toái
Thiên giải Thái tuế
  Phục binh
  Suy
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Thai phụ Trực phù
Thiên khôi Đại hao
Địa giải  
Quan sách  
Đế vượng  
   
   
   
116
Phu TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Bênh phù
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
   
   
   
106

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Trâu Vàng