Thê
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên mã Điếu khách
Lực sĩ Đà la
Trường sinh Địa kiếp
Hoá lộc Địa không
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
   
   
25
Huynh Đệ
(M) Thái dương
 
Tam thai Lưu hà
Ân quang Trực phù
Địa giải  
Quan sách  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
Lưu Lộc Tồn  
15
Mệnh (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Thiên việt Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
Thiên giải Kình dương
  Thai
  Lưu Kình Dương
   
   
   
5
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Bát tọa Cô thần
Thiên quý Thiên hình
Phong cáo Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiên trù Phục binh
Thiêu dương Tuyệt
   
   
115
Tử Tức
(H) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Linh tinh
Thanh long Mộc dục
  Âm Sát
   
   
   
35
Hợi Sửu Dần
  Tomchit

Sinh lúc 11:15
Thứ Năm ngày 14 tháng 2 năm 1980
Giờ Ngọ ngày 28 tháng 12 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phúc Đức TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên quan Tang môn
Văn tinh Đại hao
Hoá quyền Mộ
  Thiên Sát
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
   
   
105
Tài Bạch
 
 
Tả phù Hỏa tinh
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Tiểu hao
  Quan đái
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
45
Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Văn khúc Địa võng
Thiếu âm Bênh phù
  Tử
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
95
Tật Ách
 
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên hỷ Đẩu quân
Thiên tài  
Thiên thọ  
Long Đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
55
Thiên Di TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên khôi Thiên hư
Tấu thư Phá toái
Đế vượng Tuế phá
   
   
   
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(V) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên thương
Nguyệt đức Thiên riêu
Đào hoa Tử phù
Thiên y Phi liêm
Hoá khoa Suy
   
   
   
75
Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Thiên khốc
Long trì Quan phù
Hỷ thần Bệnh
Đường phù Lưu Tang Môn
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
85

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Tomchit