Điền Trạch
(H) Thiên lương
 
Thiếu âm Cô thần
Trường sinh Thiên hình
  Đại hao
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
   
   
   
35
Quan Lộc (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(M) Thất sát
 
Long trì Quan phù
Thiên việt Phục binh
Thiên Phúc Mộc dục
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
45
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
 
 
Nguyệt đức Thiên thương
Thiên hỷ Linh tinh
  Tử phù
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Địa kiếp
  Lưu Kình Dương
55
Thiên Di
(V) Liêm Trinh
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên thọ  
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
65
Phúc Đức
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên tài Thiên khốc
Thiên giải Thiên la
Dưỡng Tang môn
Quốc ấn Bênh phù
   
   
   
   
25
Mão Thìn Tị Ngọ
  Tom

Sinh lúc 16:15
Thứ Tư ngày 3 tháng 11 năm 2010
Giờ Thân ngày 27 tháng 9 năm Canh Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tùng bách mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 11 tuổi
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tật Ách
 
 
Thiên y Thiên sứ
Long Đức Thiên riêu
Lực sĩ Phá toái
Đế vượng Hỏa tinh
  Kình dương
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
   
75
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Ân quang Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Địa giải Thai
Thiêu dương Địa không
Hỷ thần Lưu Thiên Hư
   
   
   
15
Tài Bạch
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Thanh long Suy
  Âm Sát
   
   
   
   
85
Mệnh
(D) Tham lang
 
Hữu bật Thái tuế
Tam thai Đẩu quân
Văn xương Phi liêm
Thai phụ Tuyệt
Thiên khôi  
Thiên trù  
   
   
5
Huynh Đệ
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tấu thư Mộ
Hoá lộc Nguyệt Sát
Hoá khoa  
Đường phù  
   
   
115
Thê
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Điếu khách
Bát tọa Tử
Văn khúc Thiên Sát
Tướng quân  
Hoá quyền  
   
   
   
105
Tử Tức
(D) Thiên đồng
 
Thiên quý Kiếp sát
Thiên quan Tiểu hao
Thiên đức Bệnh
Văn tinh Hoá kỵ
Phúc đức Lưu Tang Môn
Lưu Thiên Mã  
   
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Tom