Phụ Mẫu
(V) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Trường sinh Hoá kỵ
   
   
115
Phúc Đức
(M) Tử vi
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Dưỡng Thiên Sát
   
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Thiên việt Phục binh
Địa giải Thai
Thiếu âm Nguyệt Sát
   
   
   
   
95
Quan Lộc
(H) Phá Quân
 
Long trì Linh tinh
Thiên tài Quan phù
Văn tinh Đại hao
Thiên giải Tuyệt
   
   
   
85
Mệnh
(H) Thất sát
 
Tả phù Thiên la
Tam thai Hỏa tinh
Thai phụ Thái tuế
Thiên thọ Đà la
Hoa cái Mộc dục
Lực sĩ  
   
5
Dậu Thân Mùi Ngọ
  ThuongLe

Giờ Tuất ngày 25 tháng 1 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
 
 
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Thiên hình
  Tử phù
  Bênh phù
  Mộ
  Địa kiếp
   
75
Huynh Đệ
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Trực phù
Thiên quan Quan đái
Thiên Phúc  
Quan sách  
Thanh long  
   
   
15
Thiên Di TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hữu bật Thiên hư
Bát tọa Địa võng
Hỷ thần Tuế phá
Hoá khoa Tử
Đường phù  
   
   
65
Phu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn khúc Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Đẩu quân
  Tiểu hao
  Âm Sát
   
   
25
Tử Tức TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Phúc đức Địa không
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
35
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(H) Tham lang
 
Văn xương Bạch hổ
Phong cáo Suy
Tấu thư  
Hoá lộc  
   
   
   
45
Tật Ách TUẦN
(M) Thái âm
 
Ân quang Thiên sứ
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
Hoá quyền  
   
   
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của ThuongLe