Phúc Đức
(V) Thiên cơ
 
Văn xương Kiếp sát
Thiên đức Tiểu hao
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
   
   
105
Điền Trạch TRIỆT
(M) Tử vi
 
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Địa không
Thanh long Thiên Sát
Dưỡng  
   
   
   
   
95
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Phong cáo Quả tú
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Trực phù
Quan sách Đẩu quân
Lực sĩ Đà la
  Thai
  Nguyệt Sát
   
85
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Lộc tồn Thiên thương
Bác sĩ Thái tuế
  Tuyệt
   
   
   
   
   
75
Phụ Mẫu
(H) Thất sát
 
Hữu bật Thiên la
Bát tọa Bạch hổ
Ân quang Mộc dục
Hoa cái Địa kiếp
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
115
Sửu Hợi Tuất
  Thu buon (Ty)

Sinh lúc 09:30
Thứ Năm ngày 4 tháng 9 năm 1980
Giờ Tị ngày 25 tháng 7 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Thiên Di
 
 
Văn khúc Phá toái
Đào hoa Hỏa tinh
Thiên thọ Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
   
   
65
Mệnh
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Long Đức Thiên hình
Tấu thư Lưu hà
Hoá lộc Linh tinh
  Quan đái
   
   
   
   
5
Tật Ách
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tả phù Thiên sứ
Tam thai Thiên khốc
Thiên quý Địa võng
  Tang môn
  Phục binh
  Tử
   
   
55
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã Âm Sát
Thiên trù  
Thiên giải  
Lâm quan  
Hoá quyền  
15
Phu (THÂN) TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Hoá kỵ
Địa giải  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
25
Tử Tức TUẦN
(H) Tham lang
 
Long trì Quan phù
  Bênh phù
  Suy
   
   
   
   
   
35
Tài Bạch
(M) Thái âm
 
Thai phụ Cô thần
Thiên quan Đại hao
Thiên tài Bệnh
Văn tinh  
Thiếu âm  
Hoá khoa  
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Thu buon (Ty)