Tài Bạch
(H) Thiên lương
 
Văn xương Phi liêm
Thiên việt  
Hồng loan  
Thiên thọ  
Long Đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
45
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Tam thai Bạch hổ
Ân quang Địa không
Thiên Phúc  
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
35
Phu (THÂN)
 
 
Phong cáo Quả tú
Thiên đức Thai
Thiên tài  
Địa giải  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
25
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên quý Linh tinh
Thiên mã Hỏa tinh
Thiên giải Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
15
Tật Ách
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Thiên sứ
Hỷ thần Thiên hư
Hoá quyền Thiên la
Hoá khoa Tuế phá
Đường phù Mộc dục
  Địa kiếp
   
55
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Thiên Sứ

Giờ Tị ngày 15 tháng 1 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Mệnh
 
 
Văn khúc Thiên hình
Thiên trù Trực phù
Quan sách Mộ
Thanh long  
   
   
   
5
Thiên Di TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Đẩu quân
Đào hoa Bênh phù
  Quan đái
   
   
   
65
Phụ Mẫu
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Tử
   
   
   
115
Nô Bộc TRIỆT
(D) Tham lang
 
Long trì Thiên thương
Văn tinh Quan phù
Lâm quan Đại hao
  Âm Sát
   
   
   
75
Quan Lộc TUẦN
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên y Thiên riêu
Thiếu âm Phá toái
Đế vượng Phục binh
  Nguyệt Sát
   
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
95
Phúc Đức
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Bệnh
   
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Thiên Sứ