Tật Ách
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên thọ Thiên sứ
Thiên y Cô thần
Thiên mã Thiên riêu
Thiên trù Phá toái
Trường sinh Hỏa tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
74
Tài Bạch
 
 
Hữu bật Mộc dục
Bát tọa Âm Sát
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
84
Tử Tức
 
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Kình dương
Hoa cái Quan đái
Lực sĩ Địa kiếp
   
   
   
94
Phu
 
 
Tả phù Kiếp sát
Tam thai Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thanh long  
Lâm quan  
   
   
   
104
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiêu dương Thiên la
Dưỡng Thiên không
Hoá khoa Phục binh
   
   
   
   
   
64
Hợi Tuất Dậu Thân
  Thủy

Giờ Thân ngày 25 tháng 5 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
   
   
114
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
  Thiên thương
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Địa không
   
   
54
Mệnh TUẦN
 
 
Phong cáo Địa võng
Long Đức Suy
Tướng quân Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
4
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Trực phù
Thiên quan Bênh phù
Quan sách Tuyệt
Quốc ấn Hoá kỵ
   
   
   
44
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Ân quang Quả tú
Thiên quý Thiên hình
Thiên tài Điếu khách
Hỷ thần Mộ
   
   
   
   
34
Phúc Đức
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Văn khúc Phi liêm
Thiên đức Tử
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên giải  
Phúc đức  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
24
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Địa giải  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
14

Lá số Tử vi của Thủy