Tử Tức
 
 
Ân quang Cô thần
Thiên thọ Phá toái
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Quan phủ
Trường sinh Đà la
  Lưu Thái Tuế
   
   
95
Phu
(D) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Hỏa tinh
Thiếu âm Mộc dục
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
   
   
105
Huynh Đệ
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tả phù Quan phù
Hữu bật Kình dương
Long trì Quan đái
Phượng cát Lưu Tang Môn
Giải thần  
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
115
Mệnh
 
 
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Lâm quan Tử phù
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
5
Tài Bạch
(V) Thái dương
 
Thiên y Thiên la
Thiêu dương Thiên riêu
Dưỡng Thiên không
  Phục binh
   
   
   
   
85
Hợi Tuất Dậu Thân
  Tata

Giờ Dậu ngày 6 tháng 4 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phụ Mẫu
(B) Thiên phủ
 
Thiên quý Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Văn tinh Đẩu quân
Đế vượng Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
   
15
Tật Ách TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thai phụ Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
   
   
   
75
Phúc Đức TUẦN
(M) Thái âm
 
Địa giải Địa võng
Long Đức Suy
Tướng quân Nguyệt Sát
Hoá lộc  
   
   
   
   
25
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Bát tọa Trực phù
Thiên quan Bênh phù
Quan sách Tuyệt
Hoá quyền Địa không
Quốc ấn  
   
   
   
65
Nô Bộc
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Thiên thương
Văn xương Quả tú
Hỷ thần Linh tinh
  Điếu khách
  Mộ
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
55
Quan Lộc
(V) Cự môn
 
Tam thai Thiên hình
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Tử
Hồng loan Hoá kỵ
Phúc đức  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
45
Điền Trạch TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Phong cáo Bạch hổ
Thiên khôi Bệnh
Thiên Phúc Lưu Thiên Hư
Thiên tài Lưu Đà La
Thiên giải  
Tấu thư  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Tata