Phụ Mẫu
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Phá toái
Phong cáo Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Trường sinh  
Lưu Thiên Mã  
   
   
114
Phúc Đức TRIỆT
(V) Cự môn
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên việt Linh tinh
Thiên Phúc Thái tuế
Thiên y  
Thanh long  
Dưỡng  
   
104
Điền Trạch TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Thiên không
Văn xương Đà la
Thiêu dương Thai
Lực sĩ Lưu Thái Tuế
   
   
   
94
Quan Lộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Ân quang Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ Địa không
  Hoá kỵ
   
   
84
Mệnh
(H) Thái âm
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên thọ Điếu khách
Tướng quân Đẩu quân
Hoá khoa Mộc dục
Quốc ấn Âm Sát
  Lưu Kình Dương
4
Tị Thìn Mão Dần
  TTĐ

Sinh lúc 05:20
Thứ Ba ngày 24 tháng 7 năm 1990
Giờ Mão ngày 3 tháng 6 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi
An sao lưu động cho năm 2015


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Nô Bộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Thiên thương
Thai phụ Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Mộ
Hoá quyền Lưu Tang Môn
   
   
74
Huynh Đệ
(B) Thiên phủ
 
Bát tọa Lưu hà
Thiên đức Quan đái
Đào hoa Lưu Bạch Hổ
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Lưu Lộc Tồn  
14
Thiên Di (THÂN) TUẦN
(H) Thái dương
 
Long trì Địa võng
Thiên tài Hỏa tinh
Hoa cái Quan phù
Hoá lộc Phục binh
  Tử
   
   
64
Phu
 
 
Thiên khôi Thiên hình
Thiên trù Bạch hổ
Lâm quan Phi liêm
  Địa kiếp
  Lưu Đà La
   
   
24
Tử Tức
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên giải Nguyệt Sát
Long Đức Lưu Thiên Hư
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
34
Tài Bạch
(D) Thiên cơ
 
Địa giải Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
   
44
Tật Ách TUẦN
 
 
Tam thai Thiên sứ
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Đại hao
  Bệnh
  Lưu Thiên Khốc
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của TTĐ