Tài Bạch (THÂN)
(V) Thiên cơ
 
Hữu bật Hỏa tinh
Bát tọa Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần  
Thiên trù  
Lực sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
45
Tử Tức
(M) Tử vi
 
Đào hoa Thiên riêu
Thiên y Thiên không
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
35
Thê
 
 
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
25
Huynh Đệ
(H) Phá Quân
 
Thiếu âm Cô thần
  Lưu hà
  Linh tinh
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
15
Tật Ách
(H) Thất sát
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Thanh long Trực phù
  Mộc dục
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
55
Mão Thìn Tị Ngọ
  TMD

Sinh lúc 20:00
Thứ Ba ngày 9 tháng 8 năm 1977
Giờ Tuất ngày 25 tháng 6 năm Đinh Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 44 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Mệnh
 
 
Tả phù Phá toái
Tam thai Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên việt Mộ
Văn tinh Địa kiếp
   
   
   
5
Thiên Di TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
   
65
Phụ Mẫu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Thiên thọ Đẩu quân
  Bênh phù
  Tử
   
   
   
115
Nô Bộc TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn khúc Thiên thương
Thiên quan Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Thiên tài  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
75
Quan Lộc TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hoa cái Thiên khốc
Thiên giải Bạch hổ
Tấu thư Địa không
Đế vượng Hoá kỵ
Hoá quyền  
   
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(H) Tham lang
 
Văn xương Phi liêm
Phong cáo Suy
Địa giải  
Long Đức  
   
   
   
   
95
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Ân quang Thiên hư
Thiên khôi Tuế phá
Thiên Phúc Bệnh
Thiên mã  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của TMD