Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên sứ
Văn xương Điếu khách
Thiên tài Đà la
Thiên mã Lưu Thiên Khốc
Lực sĩ Lưu Đà La
Lâm quan  
   
56
Tài Bạch
(M) Thiên lương
 
Quan sách Lưu hà
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Quan đái
Hoá khoa Địa không
Lưu Lộc Tồn  
   
   
46
Tử Tức
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Phong cáo Thái tuế
Thiên việt Quan phủ
Hoa cái Kình dương
  Mộc dục
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Kình Dương
   
36
Thê (THÂN) TRIỆT
 
 
Hồng loan Cô thần
Thiên trù Kiếp sát
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Trường sinh  
   
   
26
Thiên Di
(H) Cự môn
 
Tam thai Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Hỏa tinh
Thanh long Địa kiếp
Đế vượng  
   
   
66
Hợi Sửu Dần
  TKG

Sinh lúc 09:45
Thứ Bảy ngày 10 tháng 3 năm 1979
Giờ Tị ngày 12 tháng 2 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thủy Lục Cục
An sao lưu động cho năm 2009


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Hữu bật Tang môn
Văn khúc Đại hao
Thiên quan Hoá kỵ
Văn tinh Thiên Sát
Thiên giải Lưu Bạch Hổ
Dưỡng  
   
16
Nô Bộc
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Ân quang Thiên thương
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Bạch hổ
Thiên thọ Tiểu hao
Hoá quyền Suy
  Lưu Tang Môn
   
76
Mệnh
(H) Thiên đồng
 
Bát tọa Địa võng
Thiếu âm Thiên hình
  Bênh phù
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
6
Quan Lộc
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên hỷ Bệnh
Thiên y  
Long Đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
86
Điền Trạch TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Thiên hư
Tấu thư Phá toái
  Tuế phá
  Tử
  Lưu Thái Tuế
   
   
96
Phúc Đức TUẦN
(H) Thái dương
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Phi liêm
  Mộ
  Âm Sát
   
   
   
106
Phụ Mẫu
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên quý Thiên khốc
Thai phụ Quan phù
Long trì Đẩu quân
Hỷ thần Tuyệt
Hoá lộc  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
116

Lá số Tử vi của TKG