Tài Bạch TRIỆT
(V) Thiên cơ
 
Tam thai Điếu khách
Thiên quý Bênh phù
Phong cáo Tuyệt
Thiên Phúc  
Thiên mã  
Địa giải  
Quốc ấn  
86
Tử Tức
(M) Tử vi
 
Thiên việt Trực phù
Thiên trù Đại hao
Thiên giải Thai
Quan sách Âm Sát
   
   
   
96
Phu
 
 
Văn khúc Thiên hình
Văn xương Linh tinh
Hoa cái Thái tuế
Dưỡng Phục binh
Hoá khoa Hoá kỵ
   
   
106
Huynh Đệ
(H) Phá Quân
 
Hồng loan Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Trường sinh Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Địa không
   
116
Tật Ách TRIỆT
(H) Thất sát
 
Thiên đức Thiên sứ
Thiên tài Thiên la
Phúc đức Quả tú
Hỷ thần Lưu hà
  Mộ
   
   
76
Mão Dần Sửu
  T1991

Sinh lúc 06:45
Thứ Bảy ngày 21 tháng 12 năm 1991
Giờ Mão ngày 16 tháng 11 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Mệnh
 
 
Bát tọa Tang môn
Ân quang Mộc dục
Thai phụ Thiên Sát
Thiên quan  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
6
Thiên Di (THÂN)
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
Hoá quyền Tử
   
   
   
   
66
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên thọ Địa võng
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
16
Nô Bộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tả phù Thiên thương
Thiên khôi Bệnh
Thiên hỷ Địa kiếp
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
56
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tướng quân Thiên hư
Hoá lộc Phá toái
  Tuế phá
  Suy
   
   
   
46
Điền Trạch
(H) Tham lang
 
Hữu bật Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đẩu quân
Văn tinh Tiểu hao
Đế vượng  
   
   
36
Phúc Đức TUẦN
(M) Thái âm
 
Long trì Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Thanh long Quan phù
Lâm quan  
   
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của T1991