Tài Bạch TRIỆT
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn khúc Thiên hình
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên mã Bênh phù
Hoá khoa Tuyệt
Quốc ấn  
   
   
86
Tử Tức
(M) Thái dương
 
Thiên quý Trực phù
Thiên việt Đại hao
Thiên thọ Thai
Thiên trù  
Quan sách  
Hoá quyền  
   
96
Phu
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Thái tuế
Hoa cái Phục binh
Dưỡng  
   
   
   
   
106
Huynh Đệ
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Ân quang Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Trường sinh Quan phủ
  Đà la
   
   
116
Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Thiên đức Thiên sứ
Thiên tài Thiên la
Thiên giải Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần Mộ
   
   
76
Mão Dần Sửu
  TẠ ÁNH NHI

Sinh lúc 01:45
Thứ Ba ngày 8 tháng 10 năm 1991
Giờ Sửu ngày 1 tháng 9 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Mệnh
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn xương Thiên riêu
Thiên quan Linh tinh
Thiên y Tang môn
Lộc tồn Mộc dục
Bác sĩ Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
6
Thiên Di
 
 
Phong cáo Bạch hổ
Phượng cát Phi liêm
Giải thần Tử
Địa giải  
   
   
   
66
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Cự môn
 
Thiếu âm Địa võng
Lực sĩ Hỏa tinh
Hoá lộc Kình dương
  Quan đái
  Địa không
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
16
Nô Bộc
 
 
Hữu bật Thiên thương
Bát tọa Bệnh
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
56
Quan Lộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tướng quân Thiên hư
  Phá toái
  Tuế phá
  Suy
   
   
   
46
Điền Trạch
(V) Thiên lương
 
Tả phù Tử phù
Tam thai Đẩu quân
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Địa kiếp
Văn tinh  
Đế vượng  
   
36
Phúc Đức (THÂN) TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Long trì Thiên khốc
Thanh long Quan phù
Lâm quan  
   
   
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của TẠ ÁNH NHI