Tật Ách
(H) Thái âm
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Trường sinh Tang môn
Hoá lộc Quan phủ
  Đà la
   
74
Tài Bạch (THÂN)
(H) Tham lang
 
Bát tọa Linh tinh
Văn xương Mộc dục
Phong cáo  
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
84
Tử Tức
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Long trì Quan phù
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Kình dương
Hoa cái Quan đái
Địa giải Địa không
Lực sĩ Hoá kỵ
Hoá quyền  
94
Phu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tam thai Kiếp sát
Văn khúc Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thiên giải  
Thanh long  
Lâm quan  
   
104
Thiên Di
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tả phù Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Dưỡng Phục binh
   
   
   
   
64
Hợi Tuất Dậu Thân
  Tăng Thị Bình

Giờ Thìn ngày 5 tháng 1 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Huynh Đệ
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Ân quang Thiên hư
Thiên việt Thiên hình
Thiên thọ Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
Đế vượng Thiên Sát
   
   
114
Nô Bộc TRIỆT
 
 
  Thiên thương
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Địa kiếp
   
54
Mệnh TUẦN
(H) Thất sát
 
Hữu bật Địa võng
Thai phụ Suy
Long Đức Nguyệt Sát
Tướng quân  
   
   
   
4
Quan Lộc TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Thiên quan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
  Âm Sát
   
   
   
44
Điền Trạch
 
 
Thiên tài Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Hỷ thần Hỏa tinh
  Điếu khách
  Mộ
   
   
34
Phúc Đức
(B) Tử vi
 
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Tử
Hồng loan  
Phúc đức  
   
   
   
24
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Tấu thư  
Hoá khoa  
Đường phù  
   
   
14

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Tăng Thị Bình