Tài Bạch
(D) Thiên đồng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên thọ Kiếp sát
Thiên giải Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
   
   
   
43
Tử Tức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn khúc Thiên hình
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
33
Phu
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Phục binh
Bát tọa Nguyệt Sát
Thiên việt  
Thiếu âm  
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
   
   
   
   
23
Huynh Đệ
(D) Tham lang
 
Văn xương Quan phù
Thai phụ Đại hao
Long trì Âm Sát
Văn tinh  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
   
   
   
13
Tật Ách
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Thiên sứ
Hoa cái Thiên la
Địa giải Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Tử
   
   
   
   
   
   
53
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Tô Thị Hiền

Giờ Dần ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Mệnh
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đẩu quân
  Bênh phù
  Quan đái
  Địa không
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
3
Thiên Di
 
 
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Mộ
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
   
   
   
   
63
Phụ Mẫu TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên y Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đường phù Thiên riêu
  Tuế phá
  Mộc dục
   
   
   
   
   
   
113
Nô Bộc
(V) Liêm Trinh
 
Thiên mã Thiên thương
  Thiên khốc
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
   
   
73
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Phá toái
Ân quang Thai
Thiên quý Địa kiếp
Thiên khôi  
Thiên đức  
Thiên tài  
Phúc đức  
Tướng quân  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
83
Điền Trạch TRIỆT
(M) Thất sát
 
Tấu thư Linh tinh
Dưỡng Hỏa tinh
  Bạch hổ
   
   
   
   
   
   
   
   
93
Phúc Đức TUẦN
(H) Thiên lương
 
Hồng loan Phi liêm
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
   
   
   
   
   
   
103

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Tô Thị Hiền