Thiên Di TRIỆT
 
 
Thiên quan Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
63
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Bát tọa Thiên sứ
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Địa giải Suy
Hoá quyền Thiên Sát
   
53
Tài Bạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên thọ Lưu hà
Thiên giải Đẩu quân
Thiếu âm Phục binh
Đế vượng Nguyệt Sát
   
   
   
43
Tử Tức
 
 
Tam thai Thiên hình
Văn xương Quan phù
Thai phụ Đại hao
Long trì  
Văn tinh  
Lâm quan  
Hoá khoa  
33
Nô Bộc TRIỆT
(V) Thái dương
 
Phong cáo Thiên thương
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Tử
  Âm Sát
   
73
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Sinh đôi

Giờ Dần ngày 18 tháng 12 năm Bính Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu
(B) Thiên phủ
 
Thiên việt Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Quan đái
  Địa không
   
   
   
23
Quan Lộc (THÂN)
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Trực phù
Thiên tài Mộ
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
83
Huynh Đệ
(M) Thái âm
 
Hỷ thần Thiên hư
Đường phù Địa võng
  Tuế phá
  Mộc dục
   
   
   
13
Điền Trạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên quý Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Hoá lộc Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
93
Phúc Đức TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Phá toái
Tướng quân Thai
Quốc ấn Địa kiếp
   
   
   
103
Phụ Mẫu TUẦN
(V) Cự môn
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên y Hỏa tinh
Thiên trù Bạch hổ
Tấu thư  
Dưỡng  
   
113
Mệnh
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Phi liêm
Thiên khôi Hoá kỵ
Hồng loan  
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
3

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Sinh đôi