Tài Bạch (THÂN)
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tam thai Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên thọ Tử phù
Thiên trù Đẩu quân
Văn tinh Tiểu hao
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
   
   
84
Tử Tức
(V) Cự môn
 
Văn xương Thiên khốc
Phong cáo Thiên hư
Địa giải Linh tinh
Tướng quân Hỏa tinh
  Tuế phá
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
94
Thê
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Quan đái
Thiên quý Địa không
Thiên quan Nguyệt Sát
Thiên giải  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
104
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn khúc Thiên hình
Thiên việt Bạch hổ
Lâm quan Phi liêm
   
   
   
   
   
   
   
114
Tật Ách
(H) Thái âm
 
Long trì Thiên sứ
Hoa cái Thiên la
Thanh long Quan phù
Dưỡng Âm Sát
   
   
   
   
   
   
74
Mùi Thân Dậu Tuất
  Sen Cẩm Nhân

Sinh lúc 07:00
Thứ Tư ngày 23 tháng 1 năm 1985
Giờ Thìn ngày 3 tháng 12 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Bát tọa Lưu hà
Thiên Phúc  
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên tài  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Hoá khoa  
4
Thiên Di
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Kình dương
Hồng loan Thai
Thiếu âm Địa kiếp
Lực sĩ  
   
   
   
   
   
   
64
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thái dương
 
Thai phụ Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
  Hoá kỵ
   
   
   
   
14
Nô Bộc
 
 
Thiên mã Thiên thương
Lộc tồn Cô thần
Bác sĩ Tang môn
  Tuyệt
   
   
   
   
   
   
54
Quan Lộc
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiêu dương Thiên không
Hoá quyền Quan phủ
  Đà la
  Mộ
   
   
   
   
   
   
44
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
  Phục binh
  Tử
   
   
   
   
   
   
34
Phúc Đức TUẦN
 
 
Hữu bật Trực phù
Quan sách Đại hao
  Bệnh
   
   
   
   
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Sen Cẩm Nhân