Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Phong cáo Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên trù Hỏa tinh
Văn tinh Tử phù
Thiên giải Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
94
Thê
(M) Thất sát
 
Thiên quý Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
  Thiên hình
  Tuế phá
  Đẩu quân
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
104
Huynh Đệ
 
 
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Quan đái
Thiên quan Nguyệt Sát
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
114
Mệnh TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Ân quang Bạch hổ
Thiên việt Phi liêm
Thiên tài Địa không
Lâm quan Âm Sát
Hoá lộc  
   
   
   
4
Tài Bạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Địa giải  
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
   
84
Mùi Thân Dậu Tuất
  S

Sinh lúc 06:00
Thứ Sáu ngày 7 tháng 12 năm 1984
Giờ Mão ngày 15 tháng 10 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Thai phụ Lưu hà
Thiên Phúc  
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
14
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tam thai Thiên sứ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Thai
Lực sĩ  
   
   
   
   
74
Phúc Đức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Hoá quyền Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
   
   
24
Thiên Di (THÂN)
(D) Tham lang
 
Thiên thọ Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ Địa kiếp
   
   
   
   
64
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Hoá kỵ
   
   
54
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên khôi Thái tuế
Hoá khoa Phục binh
  Tử
   
   
   
   
   
44
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Bát tọa Trực phù
Quan sách Đại hao
  Bệnh
   
   
   
   
   
34

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của S