Thiên Di
(H) Thiên lương
 
Thai phụ Cô thần
Thiên mã Thiên hình
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Tang môn
Trường sinh Đà la
  Lưu Thái Tuế
   
   
64
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Thiên hỷ Thiên sứ
Thiếu âm Đẩu quân
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
54
Tài Bạch
 
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Hoa cái Thai
  Lưu Tang Môn
   
   
   
44
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
 
Nguyệt đức Kiếp sát
  Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
34
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên giải Thiên thương
Thiêu dương Thiên la
Thanh long Thiên không
  Mộc dục
   
   
   
   
74
Mùi Thân Dậu Tuất
  Sơn Phong

Sinh lúc 22:00
Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 1987
Giờ Hợi ngày 2 tháng 9 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thê (THÂN)
 
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên y Thiên riêu
Văn tinh Linh tinh
  Tuế phá
  Đại hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
24
Quan Lộc TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn khúc Thiên khốc
Thiên quý Thái tuế
Địa giải Tiểu hao
Hoá khoa Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
   
84
Huynh Đệ TUẦN
(D) Phá Quân
 
Long Đức Địa võng
  Hỏa tinh
  Bênh phù
  Tử
  Địa kiếp
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
14
Điền Trạch TRIỆT
(D) Tham lang
 
Hữu bật Trực phù
Thiên quan  
Thiên tài  
Quan sách  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
94
Phúc Đức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Quả tú
Bát tọa Điếu khách
Phong cáo Lưu Bạch Hổ
Tấu thư Lưu Thiên Khốc
Đế vượng Lưu Kình Dương
Hoá lộc  
   
   
104
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Phi liêm
Thiên đức Suy
Đào hoa Địa không
Hồng loan  
Thiên thọ  
Phúc đức  
Lưu Lộc Tồn  
   
114
Mệnh TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Bạch hổ
Ân quang Bệnh
Thiên khôi Lưu Thiên Hư
Thiên Phúc Lưu Đà La
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Sơn Phong