Phúc Đức (THÂN)
(M) Thái dương
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Thiên hình
Lộc tồn Kiếp sát
Bác sĩ Lưu hà
Lưu Lộc Tồn Linh tinh
  Thiên không
  Tuyệt
102
Điền Trạch
(M) Phá Quân
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
  Mộ
  Địa kiếp
  Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
92
Quan Lộc
(D) Thiên cơ
 
Thiên việt Hỏa tinh
Thiên tài Phục binh
Thiếu âm Tử
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
82
Nô Bộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Long trì Thiên thương
Văn tinh Quan phù
  Đại hao
  Bệnh
  Lưu Thái Tuế
   
   
72
Phụ Mẫu
(M) Vũ khúc
 
Ân quang Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Thiên giải Đà la
Lực sĩ Thai
  Địa không
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
112
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Redvelvet

Sinh lúc 13:20
Thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 1988
Giờ Mùi ngày 15 tháng 9 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
An sao lưu động cho năm 2016


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Thiên Di
(M) Thái âm
 
Phong cáo Thiên riêu
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Thiên thọ Suy
Thiên y  
Hoá quyền  
   
62
Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Trực phù
Thiên quan Đẩu quân
Thiên Phúc  
Địa giải  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
2
Tật Ách TUẦN
(V) Tham lang
 
Thiên quý Thiên sứ
Hỷ thần Thiên hư
Đế vượng Địa võng
Hoá lộc Tuế phá
Đường phù Âm Sát
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
52
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Hữu bật Thiên khốc
Tam thai Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
Trường sinh Lưu Thiên Hư
Hoá khoa  
Lưu Thiên Mã  
   
12
Phu TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Quả tú
Thiên khôi Phá toái
Thiên đức Mộc dục
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
22
Tử Tức TRIỆT
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tả phù Bạch hổ
Bát tọa Quan đái
Tấu thư  
   
   
   
   
32
Tài Bạch TUẦN
(D) Cự môn
 
Văn khúc Phi liêm
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
42

Lá số Tử vi của Redvelvet