Điền Trạch
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Phong cáo Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên trù Tử phù
Văn tinh Đại hao
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
   
96
Quan Lộc
(V) Cự môn
 
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
86
Nô Bộc
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Mộc dục
Văn khúc Nguyệt Sát
Văn xương  
Thiên quan  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
76
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên việt Bạch hổ
Thiên thọ Phi liêm
Trường sinh Địa không
  Âm Sát
   
   
   
   
   
66
Phúc Đức
(H) Thái âm
 
Thiên quý Thiên la
Long trì Thiên riêu
Thiên y Quan phù
Hoa cái Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
   
106
Tị Thìn Mão Dần
  Picasa84

Sinh lúc 05:30
Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 1984
Giờ Mão ngày 5 tháng 4 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tật Ách TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thai phụ Thiên sứ
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Hoá khoa  
56
Phụ Mẫu
(B) Thiên phủ
 
Bát tọa Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Suy
   
   
   
   
   
   
116
Tài Bạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Ân quang Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Địa giải Thai
Tướng quân Hoá kỵ
Quốc ấn  
   
   
   
46
Mệnh
 
 
Thiên tài Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ Địa kiếp
   
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiêu dương Linh tinh
Lực sĩ Thiên không
Hoá quyền Đà la
  Tử
   
   
   
   
   
16
Phu
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên hình
Thanh long Thái tuế
  Đẩu quân
  Mộ
   
   
   
   
   
26
Tử Tức TUẦN
 
 
Tam thai Hỏa tinh
Thiên giải Trực phù
Quan sách Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
   
36

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Picasa84