Tử Tức TUẦN
(M) Thái dương
 
Nguyệt đức Phá toái
Lâm quan Kiếp sát
Hoá lộc Tử phù
  Đại hao
   
   
   
   
92
Thê TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Đế vượng Đẩu quân
  Phục binh
  Thiên Sát
   
   
102
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Quan phủ
Hữu bật Đà la
Long Đức Suy
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
112
Mệnh
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tam thai Bạch hổ
Thiên tài Bệnh
Lộc tồn Địa kiếp
Bác sĩ Âm Sát
   
   
   
   
2
Tài Bạch TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Long trì Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Quan phù
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
   
   
   
82
Mùi Thân Dậu Tuất
  PhiThuong

Sinh lúc 18:00
Thứ Ba ngày 9 tháng 5 năm 1960
Giờ Dậu ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bích thượng thổ
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phụ Mẫu
(M) Thái âm
 
Thiên đức Kình dương
Đào hoa Tử
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Lực sĩ  
Hoá khoa  
   
   
12
Tật Ách
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Thiên sứ
Hồng loan Lưu hà
Thiếu âm Mộc dục
Hỷ thần Hoá kỵ
   
   
   
   
72
Phúc Đức
(V) Tham lang
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Địa giải Điếu khách
Thanh long Mộ
   
   
   
   
22
Thiên Di (THÂN)
(M) Thất sát
 
Thiên khôi Cô thần
Thiên thọ Tang môn
Thiên mã Phi liêm
Thiên trù Địa không
Trường sinh  
   
   
   
62
Nô Bộc
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Thiên thương
Văn xương Linh tinh
Ân quang Thiên không
Thiên quý  
Thiêu dương  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
52
Quan Lộc
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tướng quân Thiên hình
  Thái tuế
  Thai
   
   
   
   
   
42
Điền Trạch
(D) Cự môn
 
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên quan Trực phù
Văn tinh Tiểu hao
Thiên giải Tuyệt
Quan sách  
   
   
   
32

Lá số Tử vi của PhiThuong