Nô Bộc
(H) Cự môn
 
Thiên mã Thiên thương
Lâm quan Cô thần
  Phá toái
  Hỏa tinh
  Tang môn
  Đẩu quân
  Phục binh
   
76
Thiên Di TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tả phù Đại hao
Văn xương Quan đái
Phong cáo  
Thiên hỷ  
Thiên trù  
Văn tinh  
Thiếu âm  
   
66
Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Long trì Thiên sứ
Phượng cát Quan phù
Giải thần Bênh phù
Hoa cái Mộc dục
Hoá quyền Địa không
   
   
   
56
Tài Bạch (THÂN)
(M) Thất sát
 
Hữu bật Kiếp sát
Văn khúc Tử phù
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Nguyệt đức  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
46
Quan Lộc
(V) Tham lang
 
Thiên quý Thiên la
Thiên quan Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
Đế vượng Kình dương
   
   
   
   
86
Mùi Thân Dậu Tuất
  Phaquanngaymenh

Giờ Thìn ngày 6 tháng 3 năm Ất Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tử Tức
(H) Thiên đồng
 
Địa giải Thiên hư
Dưỡng Tuế phá
  Phi liêm
  Thiên Sát
   
   
   
   
36
Điền Trạch
(H) Thái âm
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên tài Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Lộc tồn Suy
Bác sĩ Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
96
Thê
(M) Vũ khúc
 
Ân quang Địa võng
Thai phụ Lưu hà
Thiên giải Thai
Long Đức Âm Sát
Tấu thư Nguyệt Sát
   
   
   
26
Phúc Đức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Quan sách Linh tinh
Lực sĩ Trực phù
Hoá khoa Đà la
  Bệnh
   
   
   
   
106
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thanh long Quả tú
Hoá lộc Điếu khách
  Tử
   
   
   
   
   
116
Mệnh TUẦN
(M) Phá Quân
 
Thiên khôi Tiểu hao
Thiên đức Mộ
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
   
   
   
6
Huynh Đệ
(H) Thái dương
 
Tam thai Thiên hình
Thiên thọ Bạch hổ
Tướng quân Tuyệt
Quốc ấn  
   
   
   
   
16

Lá số Tử vi của Phaquanngaymenh