Tật Ách
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên mã Thiên sứ
Thiên trù Cô thần
Trường sinh Phá toái
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
   
   
74
Tài Bạch (THÂN)
 
 
Văn xương Linh tinh
Thiên quý Mộc dục
Phong cáo  
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
84
Tử Tức
 
 
Tam thai Quan phù
Bát tọa Đẩu quân
Long trì Kình dương
Phượng cát Quan đái
Giải thần Địa không
Hoa cái  
Địa giải  
Lực sĩ  
94
Phu
 
 
Văn khúc Kiếp sát
Ân quang Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thiên giải  
Thanh long  
Lâm quan  
   
   
104
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tả phù Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Dưỡng Phục binh
Hoá khoa  
   
   
   
   
64
Hợi Tuất Dậu Thân
  Phan thị minh Hồng

Sinh lúc 08:45
Thứ Sáu ngày 13 tháng 2 năm 1987
Giờ Thìn ngày 16 tháng 1 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên việt Thiên hư
Thiên thọ Thiên hình
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
   
114
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
  Thiên thương
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Địa kiếp
   
   
54
Mệnh TUẦN
 
 
Hữu bật Địa võng
Thai phụ Suy
Long Đức Nguyệt Sát
Tướng quân  
   
   
   
   
4
Quan Lộc TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên quan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
   
44
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên tài Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Hỷ thần Hỏa tinh
  Điếu khách
  Mộ
   
   
   
34
Phúc Đức
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Tử
Hồng loan  
Phúc đức  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
   
   
24
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
   
14

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phan thị minh Hồng